امروز یکشنبه, 17 فروردين 1399 - Sun 04 05 2020

منو

معرفي چند کتاب قرآني

معرفي مختصري از کتاب‌هاي «اصول عقايد در نگاه قرآن»، «تأويل قرآن از ديدگاه امام خميني (ره) و مقايسه آن با ديدگاه سيد حيدر آملي»، «فرهنگ قرآن از نگاه قرآن‌پژوهان»، «محبت در قرآن و حديث» و «نغمه‌هاي آسماني».


معرفي چند کتاب قرآني

«اصول عقايد در نگاه قرآن»

نويسندگان: فريده مصطفوي و فاطمه جعفري

انتشار: موسسه بوستان کتاب

167 صفحه

بها: 2700 تومان

نويسندگان اين کتاب کوشيده‌اند توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد را به صورت حکمت قرآني و لقماني تدوين کنند و عقايد را در قالب تفسير قرآن به زباني ساده و روان و در عين حال، محکم و با صلابت در اختيار نسل تحصيل‌کرده به ويژه جوانان قرار دهند تا خوانندگان از طريق استدلال عقلاني قرآني در وادي عقايد گام نهند.

مطالعه اين کتاب براي قشر تحصيل کرده و بانوان محقق و ساير اقشار جامعه بسيار سودمند خواهد بود، به ويژه اين که به شکل بديعي تدوين و آيات قرآن به صورت همه‌جانبه و به ياري آيات ديگر تفسير و بررسي شده‌اند و اشارات تاريخي و شواهد عيني بر شکوه و جذابيت آن افزوده‌اند. در حقيقت، قرآن فطرت را با عقل و طبيعت به هم پيوند زده، اين پيوندها در اين نوشتارها به طور طبيعي و به ظاهر از هم گسسته و تشريح مي‌شوند و سپس پيوندي تازه پيدا مي‌کنند. اين مجموعه عقلاني قرآني در موضوع خود، بسيار بديع، جذاب و خواندني است.

امام علي (ع) مي‌فرمايد: «اول الدين معرفته و کمال معرفته التصديق به؛ اساس دين بلکه آغاز دين‌باوري، معرفت باري‌تعالي است و کمال معرفت، تصديق و باور داشتن به حضرت حق است.».

 

«تأويل قرآن از ديدگاه امام خميني (ره) و مقايسه آن با ديدگاه سيد حيدر آملي»

معرفي چند کتاب قرآني

نويسنده: مهدي رضواني‌پور

انتشارات: موسسه چاپ و نشر عروج

201 صفحه

بها: 3000 تومان

موضوع مورد بحث اين رساله، تأويل عرفاني به معني دريافت لايه‌هاي باطني آيات است و در آن سخن از ظاهر و باطن آيات قرآن بوده که به تبيين اجمالي پيشينه تاويل عرفاني قرآن مي‌پردازد.

 

قرآن مجيد کتاب تعقل و تفکر، علم و عمل، و راهنماي سعادت و رستگاري در جنبه‌هاي گوناگون حيات فردي و اجتماعي و وسيله خودسازي و طهارت ضمير و موجب رهايي از حجاب‌هاي ظلماني تعلقات مادي براي نيل به کمال نهايي است که براي همه بشر از کوچک و بزرگ، زن و مرد، دانشمند و عامي، و عالم و عارف، سخن دارد و آن‌ها را به فراخور درک و ميزان معرفتشان راهنمايي مي‌کند.

اما تأويل قرآن از ديدگاه امام خميني (ره) و مقايسه آن با ديدگاه سيد حيدر آملي که دقيقاً موضوع مورد بحث اين کتاب است، موضوعي بدون سابقه است و تاکنون به طور مستقل مورد بحث و بررسي قرار نگرفته و تا آنجا که نويسنده اين کتاب مدعي شده، هيچ کتاب و رساله‌اي درباره آن به نگارش در نيامده است.

کتاب حاضر در شش فصل و يک خاتمه سامان يافته است. کليات پژوهش، مفهوم تأويل و جايگاه آن در آيات محکم و متشابه، اصول و مباني تأويل، ملاک‌هاي تأويل، شرايط تأويل کننده و نمونه‌هايي از تأويلات عرفاني امام خميني (ره) و سيد حيدر آملي، عناوين فصول ششگانه اين اثرند.

 

معرفي چند کتاب قرآني

«فرهنگ قرآن از نگاه قرآن پژوهان»

تأليف : آيت الله هاشمي رفسنجاني و شماري از پژوهشگران مرکز فرهنگ و معارف قرآن

انتشارات بوستان کتاب

336 صفحه

مجموعه فرهنگ قرآن که به عنوان کليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن کريم و با هدف دست يابي آسان به مفاهيم و معارف قرآني تدوين شده است. فرهنگ قرآن، معجم معنايي مفاهيم و معارف قرآن کريم است که به شيوه اي کم نظير به صورت الفبايي موضوعي تدوين شده است.

در اين کتاب افزون بر ارايه شيوه نامه و اصول تدوين فرهنگ قرآن، مقالات قرآن پژوهان به همراه چند گفت و گو با صاحب نظران اين حوزه ارائه شده است.

اين کتاب از چهار فصل تشکيل شده است. فصل نخست با عنوان فرهنگ قرآن در بيان قرآن پژوهان، از سه منظر فرهنگ قرآن در مصاحبه هاي فرهنگ قرآن آرزويي ديرينه، فرهنگ قرآن؛ کاستي‌ها و امتيازها، جايگاه فرهنگ قرآن در پژوهش‌هاي قرآني بررسي شده است. مراحل تحقيق و تدوين پروژه فرهنگ قرآن و عناصر، ويژگي‌ها و کاربردهاي فرهنگ قرآن از مهم‌ترين عناوين فصل دوم است که به معرفي اين فرهنگ قرآني مي‌پردازد. موضوع نقش و جايگاه فرهنگ قرآن در فصل سوم و نقد و بررسي فرهنگ قرآن؛ نيازها و کاستي‌هاي اين فرهنگ بزرگ در فصل چهارم آمده است.

 

معرفي چند کتاب قرآني

«محبت در قرآن و حديث»

علي رافعي

انتشارات اديان

463 صفحه

بها: 6800 تومان

پژوهش حاضر با تأکيد بر اين که استعمال حب درباره خداوند در قرآن کريم، استعمالي حقيقي است به تبيين مصاديق و کيفيت انواع سه‌گانه محبت در قرآن کريم (محبت خداوند نسبت به بندگان، محبت بندگان نسبت به خداوند و محبت بندگان به يکديگر) مي‌پردازد و با بررسي جايگاه رفيع محبت در روايات و ادعيه اسلامي، از طريق مرور ويژگي‌هاي محبان و محبوبان خداوند

 

 

و عوامل ايجاد محبت در ساحت رواني و مشي اجتماعي انسان، در پي اثبات اين معنا است که محبت در اسلام در دو بستر همسو و هم راستا (محبت به حق و محبت به خلق) در همه ابعاد سلوک فردي و اجتماعي پيروان اين آيين جهان شمول در متون درجه اول اسلامي مدنظر قرار گرفته است.

کتاب «محبت در قرآن و حديث» با بررسي دقيق جايگاه محبت در دو بستر خلقيات و تعاملات اجتماعي پيامبر در پي اثبات اين معنا است که محبت بي چشم‌داشت به انسان‌ها و حتي ساير موجودات (که محبتي است جاري در بستر محبت الهي) بارزترين ويژگي مشي اجتماعي و اخلاقي پيامبر گرامي اسلام است، همچنين اقبال قابل توجه و عميق پيروان ساير اديان به دين مبين اسلام، فرهنگ و تمدن اسلامي به شدن تحت تأثير روش تربيتي و شيوه محبت مدار تعليم مباني اسلام توسط عارفان بوده است به بررسي جايگاه محبت در احوال و اقوال عارفان مسلمان مي‌پردازد و از اين طريق در پي ترسيم دقيق‌تر جايگاه محبت در آموزه‌هاي اسلامي است.

 

معرفي چند کتاب قرآني

«نغمه‌هاي آسماني»

علي عزتي

انتشارات عابد

124 صفحه

بها: 1500 تومان

در اين اثر در قالب 19 درس، به آموزش الحان و نغمه‌هاي تلاوت قرآن کريم پرداخته و هشت دستگاه تلاوت قرآن کريم شرح و توضيح داده شده است.

مخاطب در بخش ابتدايي کتاب «نغمه‌هاي آسماني» با مباحثي در حوزه موسيقي، موسيقي در صدر اسلام، پيدايش موسيقي تلاوت، فوايد شناخت موسيقي در تلاوت قرآن و برخي اصطلاحات رايج در موسيقي تلاوت قرآن کريم آشنا مي‌شود. در ادامه ضمن تعريف لحن، الحان به کار گرفته در تلاوت قرآن کريم معرفي شده‌اند. ويژگي‌هاي الحان قرآن کريم، مقام‌ها و دستگاه‌هاي تلاوت، شيوه‌هاي کاربرد مقامات، انواع قرائات از نظر کاربرد مقامات و تنوع در مقامات و آهنگ‌ها از ديگر مباحثي‌اند که در اين نوشتار به توضيح هر يک از آن‌ها پرداخته‌ام.

کتاب «نغمه‌هاي آسماني» از جمله نخستين آثاري به شمار مي‌آيد که به صورت جامع به معرفي دستگاه‌هاي تلاوت قرآن کريم پرداخته است.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد