امروز یکشنبه, 17 فروردين 1399 - Sun 04 05 2020

منو

تحلیلی کوتاه درباره تلاوت های استاد «شحات محمد انور»

استاد شحات انور تبحر خاصی در پرداختن به مقام «سگاه» دارد كه به جرئت می توان گفت وی تنها قاری است كه به صورت تخصصی به اجرای این مقام در تلاوت های خود پرداخته و تمام گوشه ها و زوایای آن را اجرا كرده است.

شبکه تخصصی قرآن تبیان

 

تلاوت های شحات انور را می توان به نوعی ادامه و تكمله ای بر شیوه ای از قرائت قرآن كریم كه «محمود علی البناء» در پیش گرفته بود دانست، همچنین رنگ و بوی خاصی از تلاوت های استاد «عبدالصمد الزناتی» نیز در تلاوت های این استاد مشهود است.
البته باید گفت كه شحات انور در تلاوت های خود از ویژگی ها و ضابطه هایی سود می برد كه به طور معمول در تلاوت های دیگر قاریان صاحب سبك شاهد این ویژگی ها نیستیم و این امر باعث شده تا وی به عنوان یك قاری صاحب مكتب در تلاوت قرآن مطرح شود.
شحات محمد انور بر خلاف خیلی از قراء متقدم مانند «مصطفی اسماعیل» هیچ گونه اصراری بر پرداختن مفصل به مقام بیات در ابتدای تلاوت نداشت بلكه در ابتدا چند فراز از شروع تلاوت خود را با بیات آغاز می كرد، آن گاه به طور معمول به مقام رست وارد می شد و پس از منظم كردن پرده های صوتی خود در مقام رست، به مقام های دیگر وارد می شد و آن گاه به طور مفصل به تلاوت گوشه های مختلف مقام های قرآنی می پرداخت.

استاد شحات انور در دورانی كه ظهور ستاره ای چون مرحوم مصطفی اسماعیل جای حرف و ادعا برای كسی باقی نگذاشته بود و بسیاری او را خداوندگار لحن می دانند، با نبوغ ذاتی خود و با الهام از سبك های پیشین به ویژه سبك تلاوت مرحوم «عبدالصمد الزناتی» دست به ابداع و خلق شیوه ای نو و به تعبیر عربی آن مدرسه جدیدی در تلاوت زد.

تلاوت سوره های «تحریم و زلزال» استاد شحات كه در دوران جوانی و در مصر اجرا شده را می توان به عنوان معرف و شاكله تلاوت های این استاد برشمرد، استاد شحات انور همچنین تبحر خاصی در پرداختن به مقام «سگاه» دارد كه به جرئت می توان گفت وی تنها قاری است كه به صورت تخصصی به اجرای این مقام در تلاوت های خود پرداخته و تمام گوشه ها و زوایای آن را اجرا كرده است.
به هر روی نقش تلاوت های استاد شحات انور را در شكل گیری سبك جدیدی از تلاوت های قاریان برتر جمهوری اسلامی ایران نمی توان نادیده گرفت، چرا كه بعد از مصطفی اسماعیل، تلاوت های استاد شحات انور از تأثیرگذارترین تلاوت ها بر قرائت های قاریان جوان ایرانی است و این امری كاملاً مشهود است.

استاد شاه میوه، نویسنده کتاب «معماری تلاوت » و داور بین المللی قرآن،  معتقد است پس از دوران طلایی قرائت در مصر یعنی عهد استادانی چون؛ «مصطفی اسماعیل، كامل یوسف بهتیمی، محمود علی البنا، عبدالباسط، محمد صدیق منشاوی و ابوالعینین شعیشع» دیگر ما شاهد چهره های شاخصی در جهان قرائت نخواهیم بود و ظرفیت های فنی و هنری موجود در قرائت به طور كامل اشباع شده است.
اما مرحوم شحات انور با نبوغ ذاتی خود و با الهام از سبك های پیشین به ویژه سبك تلاوت مرحوم «عبدالصمد الزناتی» دست به ابداع و خلق شیوه ای نو و به تعبیر عربی آن مدرسه جدیدی در تلاوت زد.
البته توجه داشته باشید كه استاد شحات انور در چه شرایطی چنین كاری كرد، دورانی كه ظهور ستاره ای چون مرحوم مصطفی اسماعیل جای حرف و ادعا برای كسی باقی نگذاشته بود و بسیاری او را خداوندگار لحن می دانند كه همه چیز را به كمال رسانده است، لذا ابداع شیوه ای جدید در چنین دورانی كار بسیار خارق العاده و مهم تلقی می شود.
البته نظری بر قاریان امروز مصر نیز ما را متوجه این موضوع می كند كه این استاد بزرگ حتی بر جریان قرائت در مصر نیز در دهه اخیر تأثیر بسزایی داشته است.

منبع: ایکنا

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد